Reumatoid faktor (s-antikroppar mot RA)

OBS! Från och med 1 mars 2019 utförs denna analys inte längre på SÄS, Borås utan ska skickas till SU, Göteborg.

Laboratorium

Klinisk Immunologi

Adress

Immunologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer information

Se Sahlgrenskas analyslista: Reumatoid faktor, klasspecifik antikropp