F-Clostridioides difficile PCR

Medicinsk bakgrund

Med PCR detekteras toxin B genen. Clostridioides difficile kan ingå i liten mängd i den normala tarmfloran hos vuxna (högre frekvens hos barn). Vid antibiotikabehandling kan bakteriens tillväxt gynnas. Den kan genom toxinproduktion orsaka diarré, från lindriga former till pseudomembranös colit.

Clostridioides difficile är resistent mot många desinfektionsmedel och har en påtaglig tendens till spridning inom sluten vård. Odlingsdiagnostik är sällan av intresse i enskilda fall, men kan någon gång komma i fråga i samband med nosokomiala utredningar.

Remiss

Under första kolumnen finns Faeces. Kryssa för Clostridioides difficile PCR. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Om odling önskas skickas denna till Mikrobiologen Göteborg.

Material

Faeces, obs lös avföring

Provtagning

Rör eller faecesburk utan tillsats. Använd inte transportmedium.

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativt prov svaras: Clostr difficile: Negativ. Toxin(tcd B gen) ej påvisad
  • Positivt prov svaras: Clostr difficile: Positiv. Toxin(tcd B gen) påvisad

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3