SARS-CoV-2, Influensa A & B, RSV (luftvägspanel virus)

I luftvägspanel virus ingår SARS-CoV-2 (covid-19), influensa A, influensa B och RS-virus

Medicinsk bakgrund

Akuta luftvägsinfektioner är vanliga och kan orsakas av många olika virus och bakterier med symtom av varierande svårighetsgrad. Hos små barn kan respiratoriskt syncytievirus (RSV) ofta orsaka uttalade andningsbesvär när de små luftrörens slemhinnor svullnar (bronkiolit). Hos äldre personer kan influensavirus (A eller B) orsaka svår sjukdom med hög feber, allmänpåverkan och andningssvårigheter. SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen Covid-19 med milda till svåra förkylningssymtom med hosta, halsont och feber. Allvarligare sjukdom kan uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar löper större risk för allvarligare sjukdomsförlopp. Risken för allvarlig sjukdom har minskat efter pandemins början i takt med bred vaccination och att virusvarianter som ger högre smittsamhet men mildare sjukdom har tagit över.

Remiss

Längst ned på remissen finns analysen SARS-CoV-2 RNA, Influensa A, B, RSV. Kryssa i om provet är nasopharynxprov (NPH) eller kombinerat NPH- och svalgprov. Om akut analys (samma dag, även helgtid), skriv ”akut” i anamnesrutan tillsammans med övriga relevanta anamnesuppgifter.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

eSwab blå transportmedium (artikelnummer 103605457)

Flockad pinne peelpack, virusanalys för influensa mm (artikelnummer 200000997)

"Urinodlingsrör" (Polypropylenrör med gul kork och konad botten) (artikelnummer 102769965) med tillsats av 2 ml koksalt

Provtagning

Prov tas från nasopharynx, alternativt kombinerat prov från svalg och nasopharynx. Prov lämnas till laboratoriets provinlämning.

Transport och förvaring

Prov förvaras i kyl, i väntan på transport till laboratoriet. Prov taget med eSwab är hållbart i 48 timmar efter provtagning.

Prov i koksalt är hållbara i 24 timmar efter provtagning.

Svar

Svar för SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RSV anges som positivt eller negativt.
Ct-värde för SARS-CoV-2 svaras och åtföljs av en kommentar som underlättar tolkning.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analysen utförs 5 ggr/vecka. Vid önskemål om akut provtagning (anges i anamnesrutan) kan prov analyseras även helg och övrig jourtid.