Prostatasekret

Medicinsk bakgrund

Misstanke om bakteriell prostatit. Mindre mängder bakterier tillhörande den normala urethrafloran resistensbestäms ej.Vid misstanke om gonococcer eller chlamydiainfektion - se specifika anvisningar.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange relevanta kliniska data. Ange tydligt att allmän odling önskas samt ev antibiotikabehandling.

Material

Prostatasekret

Provtagning

Patienten skall ha tömt blåsan före provtagning. Efter prostatamassage samlas sekret upp i tomt sterilt rör. Använd bomullsarmerad provtagningspinne. Om inget sekret kan uppsamlas tages urethraprov med provtagningspinne (orange kork) som nedförs i transportröret. Plaströr urinodling Provtagnigsset

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Bakteriearten anges som riklig eller sparsam växt. Riklig ≥10 CFU/mL, sparsam <10 CFU/mL.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.