Svampodling

Viktig information

På Laboratorium för klinisk mikrobiologi analyserar man sedan 2010 enbart jästsvampar. Vid övriga svampfrågeställningar skickas proverna vidare till Bakteriologiska laboratoriet på SU, Göteborg.

Medicinsk bakgrund

De svampar som kan ge infektioner indelas i jästsvampar och filamentösa svampar. Till filamentösa svampar räknas dermatofyter och mögelsvampar. Jästsvampar kan hos patienter med lokalt eller allmänt nedsatt motståndskraft orsaka infektioner på t.ex. hud och slemhinnor eller ge djupa infektioner som septikemi och meningit. Candida albicans är den i sjukdomssammanhang vanligast isolerade arten. Mer än 90% av de i Sverige isolerade dermatofyterna tillhör arterna Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes eller Epidermophyton floccosum. Dermatofytinfektioner (tinea eller ringorm) är vanligt förekommande och svamparna angriper hud, hår och/eller naglar. Ett stort antal arter mögelsvampar finns i omgivningen. Några av dessa, framförallt Aspergillus-arter, återfinns ibland som orsak till infektioner i t. ex. lungor, ögon och öron.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange alltid relevanta kliniska data samt lokalisation. Använd remissen från SU bakteriologiska laboratoriet  om undersökning förutom jästsvamp önskas.

Material

Hud, hår, naglar, sputum, bronchialsekret, ventrikelsköljvätska, urin, faeces, svalg, öra (hörselgång), genitalprov

Provtagning

Provtagningsområdet bör inte ha lokalbehandlats med antimykotika veckan före provtagningstillfället.

Hud, hår naglar

Rikligt med material avlägsnas med skarpt instrument t. ex. metallslev eller skalpell från det infekterade områdets yttre kanter. Provet skickas i sterilt rör utan tillsats. 

Sputum, bronchialsekret, ventrikelsköljvätska, urin, faeces

Provet skickas i sterilt rör utan tillsats.

Svalg, öra (hörselgång), genitalprov

Provet tas med provtagningsset med pinne (rosa kork). Provtagningsset

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi för ev. vidare transport till Göteborg SU. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt.

Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

5

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.