EHEC,ETEC,EIEC

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier denna metod har nu ersatts med PCR som rutin diagnostiserar Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC,ETEC, Yersinia enterocolitica, Vibrio och Plesiomonas

På barn under 12 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen).

 

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för F-bakt gastroenterit PCR. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer.

Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

  • Faeces
  • Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 1-2 dygn.

Om toxin stx påvisas

Shiga toxin producerande gener påvisade.. Odling kommer även att utföras på detta prov på SU för att bla verifiera toxintyp och art (EHEC) och svaras separat

Vid positivt fynd ges telefonbesked

OBS EHEC anälningspliktig enligt smittskyddslagen

ETEC svaras ut som positivt om DNA påvisats

Mätprincip

 PCR

Odling på selectiva plattor

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.