Mödravårdsserologi (screening för gravida)

Medicinsk bakgrund

För blivande mödrar så kan man ta ett blodprov för screening av några sjukdomar och skicka in till laboratoriet. Vid angivande av Graviditetsscreen ingår följande analyser: HIV ag/ak, HBsAg, Syfilis, samt på begäran även Rubella.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under Serologisk provtagning och Screening kryssas Graviditetsscreen för.

Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna  personnumret.

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 kapillärrör blod eller 500 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Negativt respektive postivt fynd av antikroppar-antigen mot HIV, HBsAg (Hepatit B antigen), Syfilis ( TP) svaras ut.

Obs! Ev postivt av något av dessa agens är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

  • Rubella svaras ut i IU/ml.
  • Positivt prov besvaras: patienten är immun
  • Negativt prov besvaras: inte immun
  • Gränsvärden besvaras: Immunitet tveksam

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar