Kalprotektin i faeces

Medicinsk bakgrund

Fekalt kalprotektin är ett Ca-bindande protein som finns i bl.a. cytoplasman hos neutrofila granulocyter. Nyfödda friska barn kan ha kraftigt förhöjda värden men efter 4-5 års ålder kan samma värden som för vuxna användas och tillförlitligheten anses god.

Förhöjda värden ses vid organisk tarmsjukdom, särskilt inflammatorisk tarmsjukdom (IBD): Ulcerös colit, Mb Cron och mikroskopisk colit. Detta ses inte vid Irritable Bowel Syndrome( IBS) eller Recurrent Abdominal Pain (RAP). Andra orsaker till förhöjda värden kan vara colorectal cancer, gastroenterit och behandling med NSAID-preparat.

Analysen används vid utredning av patienter med oklara mag-tarm symptom och för att följa behandlingseffekt av både ulcerös colit och Mb Cron. För Ulcerös colit och Mb Cron har kalprotektin visat sig vara en god prediktiv markör för skov inom det närmaste året.

Remiss

Under första kolumnen finns Faeces. Kryssa för Calprotectin. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Provtagning

Rör eller faecesburk med sked utan tillsats.

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport i högst 48 timmar. Vid förvaring under längre tid rekommenderas frys -20°C. Kyltransporteras.

Svar

Värdet av kalprotektin uttrycks i mg/kg.

Tolkning

Positivt 150-6000 mg/kg

Negativt <50 mg/kg

Gråzon 50-150 mg/kg

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analysen utförs 3 ggr/veckan

Intern analyskod

KALPROT