Plesiomonas

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier denna metod har nu ersatts med PCR som rutin diagnostiserar Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC,ETEC, Yersinia enterocolitica, Vibrio och Plesiomonas

På barn under 12 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen).

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för F-bakt gastroenterit PCR. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer.

Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 1-2 dygn.

  • Negativ prov besvaras:  Inget Pleisomonas shigelloides  DNA påvisats
  • Positiv prov besvaras:  Plesiomonas shigelloides DNA påvisats.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.