Rubella (röda hund)

Medicinsk bakgrund

På grund av rubellavirus förmåga att ge fosterskador är laboratoriediagnostik och screening av IgG-antikroppar mot rubellavirus mycket viktig. I Sverige vaccineras de flesta barn. Mödravården screenar gravida kvinnor för att se om de har tillräckligt skydd mot rubellavirus.

Endast IgG-antikroppar analyseras. Dessa står för immunitetsskyddet. Vid misstanke om Rubellainfektion rekommenderas analys av IgM-antikroppar, vilken utförs vid referenslab i Göteborg.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Screening kryssas Rubella - immunitetskontroll för. Ange relevanta kliniska data.

Misstänks Rubellainfektion rekommenderas analys av IgM-antikroppar, vilken utförs vid referenslab i Göteborg.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring
Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Mängden Rubella IgG antikroppar anges i IU/mL. Ett värde ≥ 10 IU/mL talar för immunitet mot rubellavirus. Ett värde mellan 5 och < 10 IU/mL anger en gränsvärdenivå med osäker immunitet mot rubellavirus.

  • < 5 IU/mL: Ingen immunitet:

  • 5 - <10 IU/mL: Immunitet tveksam

  • ≥ 10 IU/mL: Patient immun

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar