Cervixsekret

Medicinsk bakgrund

Prov tas vid misstanke om rubbad normalflora t. ex. vid fluor och irritation. Bakterieodling från cervix är svårtolkad, varför allmän odling är av begränsat kliniskt värde.

Remiss

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Cervix. Ange att allmän odling önskas och ange om det föreligger svampmisstanke. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Cervixsekret

Provtagning

Använd spekulum. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera. Berör ej vaginalslemhinnan så att provet kontamineras. Pinnen nedförs i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av...
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.