Neisseria meningitidis

Medicinsk bakgrund

Förutom vid meningit kan indikation för provtagning föreligga för att utreda bärarskap i omgivningen till fall av meningocockmeningit. Frågeställningen skall framgå av remissen. Om ej specifik frågeställning antas Neisseria meningitidis tillhöra normalfloran.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange frågeställningen på remissen. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling samt tele.nr.

Material

Nasopharynx- och svalgprov.

Provtagning

Se provtagningsanvisningar för nasopharyx och svalgprov.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt av...
Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.