Punktat (ascites, ledpunktat)

Medicinsk bakgrund

Direktmikroskopi utföres endast vid förfrågan och kontakt med Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Vid misstanke om Mycobacterium tuberculosis skickas provet till referenslab.

Remiss

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Punktat samt ange från vilken lokalitet provet är taget. Ange relevanta kliniska uppgifter (typ av infektion, antibiotika-behandling etc).

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Punktat

Provtagning

Provet tages genom punktion med iakttagande av noggrann aseptik till ett sterilt rör. Skicka till mikrobiologen.

Plaströr urinodling

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi.
Rör förvaras i kylskåp.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Alla bakteriefynd samt art- och resistensbestämning meddelas utan dröjsmål. Svårigheter kan föreligga i att bedöma om framodlade bakterier representerar en bakteriehärd eller en hudförorening. Observera vikten av noggrann huddesinfektion.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.