Likvorodling

Medicinsk bakgrund

De vanligast förekommande bakterierna vid purulent meningit är Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae och Listeria monocytogenes. En ovanlig orsak till meningit är Mycobacterium tuberculosis. I neonatalperioden förekommer företrädesvis Streptococcus agalactiae (Grupp B streptokock) och gramnegativa tarmbakterier som t ex E. coli. Om svampmisstanke föreligger, skall detta anges på remissen.

Vid misstanke om Mycobacterium tuberculosis eller virus skickas provet till referenslab.

Remiss

Under andra kolumnen finns Blod/Likvor. Kryssa för Likvorodling. Angiv alltid tel.nr. för akutsvar, ange antibiotikabehandling och särskild frågeställning ex svamp.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Likvor

Provtagning

Huden och flaskans gummimembran desinficeras noggrannt med lämpligt desinfektionsmedel. För allmän bakteriediagnostik får 1-2 ml liquor droppa direkt ner i sterilt plaströr.

Då laboratoriet är stängt sprutas liquor ned i PED blododlingsflaska (ca 2 ml). Önskas direktmikroskopi skickas dessutom liquor i rör.

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Blododlingsflaskan förvaras i rumstemperatur (ej kyl) i väntan på transport. Rör i kylskåp.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av..

Obs! Neisseria meningitidis infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs dagligen.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.