Listeria-odling

Medicinsk bakgrund

Prov tas vid misstanke om listeriainfektion (abort, sepsis, meningit).

Remiss

Ange på remissen att Listeria-odling önskas.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Blod, likvor, faeces, vaginalsekret, abortrester, placenta.

Provtagning

Abortrester, placenta

Tomt sterilt rör.

Plaströr urinodling

Blod

Blododlingsflaskor.

Odlingsflaska

Likvor

PED-flaska


Faeces, vaginalsekret

Provtagningsset med pinne, rosa kork.

Provtagningsset

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.