Ebola

Laboratorium

Säkerhetslaboratoriet vid Folkhälsomyndigheten

Adress

Folkhälsomyndigheten

Mer info

Analys för påvisande av ebolavirus utförs endast på säkerhetslaboratoriet vid Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om ebola tas kontakt med medicinskt ansvarig, alternativt chefen vid Enheten för högpatogena virus eller - utanför kontorstid - Tjänsteman i Beredskap (TiB) vid Folkhälsomyndigheten. Detta görs för avstämning kring vilken typ av provmaterial som är lämplig för laboratorieanalys för påvisande av ebola och instruktioner kring transport och mottagande. Folkhälsomyndigheten har dygnet-runt-beredskap hela året för omhändertagande av prover från patienter där misstanke om ebola föreligger.

Enheten för högpatogena virus, telefon 010-205 20 00 (kontorstid).

Tjänsteman i Beredskap, TiB, telefon 010-205 24 00 (dygnet runt).

Övriga prover ska i möjligaste mån undvikas, både vid "viss risk" och "hög risk". Se Hemorragisk feber - Ebola - Hantering av misstänkta fall vid Södra Älvsborgs Sjukhus