Urea, tU-

System

Urin  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

 • Dygnsmängd: Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats.
  Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
  Volymen avläses på flaskans gradering.
  Välblandad urin överförs till 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.
 • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet och förvaring:
  - 2 dygn 20-25°C 
  - 7 dygn 2-8°C 
  - 1 månad -20°C

Referensintervall

330 - 580 mmol/24h (kostberoende)

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/h

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri vid 340 nm

NPU-kod

NPU01458

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut