Magnesium, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

 • Dygnsmängd: Surgjord urin
  Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) innehållande 30 mL 5 mol/L HCL. 
 • Barn
  <0,5 liter urin:       5 mL 5 mol/L saltsyra HCl i 1 liters flaska
  0,5-1,0 liter urin:   10 mL 5 mol/L saltsyra HCl i 1 liters flaska
 • Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
 • Volymen avläses på flaskans gradering.
 • Välblandad urin överförs till 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.
 • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet och förvaring  vid pH <2: 
  - 2 dygn 20-25°
  - 4 dygn 2-8°C
  - 3 veckor -20°C

Referensintervall

3,00-5,00 mmol/24h

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/h

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri vid 340 nm

NPU-kod

NPU03945

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut