Droger i urin

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Remiss 2-bilaga

Provtagning

  • Provtagning ska alltid ske under övervakning för att minska risken för manipulation. Kontrollera noga identiteten hos den som lämnar provet och att identiteten stämmer med den angivna på remissen.

  • Rundbottnad urinprovtagningsrör 10 mL (vilket inte innehåller PEG som stör analysen).

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    Kan transporteras i rumstemperatur
    - 5 dygn 2 - 8 °C
    - Längre tid -20 °C

Referensintervall 

Beställningskod Analys NPU-kod Referensintervall Utförande lab
Enbart screen med svar direkt, utan verifiering 
AMF U-Amfetaminer (scr) NPU08960 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <500 µg/L Borås
BENSO U-Bensodiazepin(scr) NPU08958 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <200 µg/L Borås
BUPREN U-Buprenorfin (scr) NPU04584 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <5 µg/L Borås
THC U-Cannabis (scr) NPU08957 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <25 µg/L Borås
  U-Kannabinoid/Krea NPU28872 Besvaras om Cannabis är påvisbart Borås
GHB U-GHB (scr) NPU21696   NÄL
KOKA U-Kokain (scr) NPU08994 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <200 µg/L  Borås
METADON U-Metadon (scr) NPU02722 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <300 µg/L Borås
OPIAT U-Opiater (scr) NPU08990 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <300 µg/L Borås
OXI U-Oxikodon (scr) NPU04591 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <300 µg/L Borås
TRAM U-Tramadol (scr) NPU04549 Normalt ej påvisbart. Cut-off: <200 µg/L Borås
DROGS

DrogScreen:
U-Amfetaminer (scr)
U-Bensodiazepin(scr)
U-Buprenorfin (scr)
U-Cannabis (scr)
U-Kokain (scr)
U-Metadon (scr)
U-Opiater (scr)
U-Oxikodon (scr)
U-Tramadol (scr)

 
Kommentar på samtliga analyser: Observera! Immunkemisk screen med betydande risk för såväl falskt påvisbart som ej påvisbart svar; för säkrare svar och identifiering på substansnivå rekommenderas verifieringsanalys  
Kommentar för U-Buprenorfin (scr): Observera! Immunkemisk screen med betydande risk för såväl falskt påvisbart som ej påvisbart svar; för säkrare svar och identifiering på substansnivå rekommenderas verifieringsanalys.
Screeninganalysen av buprenorfin ger genom korsreaktivitet falskt påvisbart svar redan vid vanligt förekommande (måttligt höga) nivåer av opiater.
 
       
Screen med efterföljande verifiering med LC-MS metodik vid positivt prov
SVAMF U-Amfetamin(scr+ver)     Borås
SVBENSO U-Bensodiaz(scr+ver)     Borås
SVBUPREN U-Buprenorf(scr+ver)     Borås
SVTHC U-Cannabis (scr+ver)     Borås
SVGHB U-GHB (scr+ver)     NÄL
SVKOKA U-Kokain (scr+ver)     Borås
SVMETADO U-Metadon (scr+ver)     Borås
SVOPIAT U-Opiater (scr+ver)     Borås
SVOXI U-Oxikodon (scr+ver)     Borås
SVTRAM U-Tramadol (scr+ver)     Borås
VERIF

DrogScreen+Verif:
U-Amfetamin(scr+ver)
U-Bensodiaz(scr+ver)
U-Buprenorf(scr+ver)
U-Cannabis (scr+ver)
U-GHB (scr+ver)
U-Kokain (scr+ver)
U-Metadon (scr+ver)
U-Opiater (scr+ver)
U-Oxikodon (scr+ver)
U-Tramadol (scr+ver)

     
 
Enbart verifiering med LC-MS
KDRAMF U-Amfetaminer (ver)     NÄL
KDRBENSO U-Bensodiazepin(ver)     NÄL
KDRBUP U-Buprenorfin (ver)     NÄL
KDRTHC U-Cannabis (ver)     NÄL
KDRKIRAM U-KiraltAmfetamin     NÄL
KDRKOKA U-Kokain (ver)     NÄL
KDRMETAD U-Metadon (ver)     NÄL
KDROPIAT U-Opiater (ver)     NÄL
KDROXI U-Oxikodon (ver)     NÄL
KDRTRAM U-Tramadol (ver)     NÄL
KDRGHB U-GHB (ver)     NÄL
KMDPV U-3,4-MDPV (ver)     NÄL
KFAMF U-4-FA (ver)     NÄL
KEFE U-Efedrin (ver)     NÄL
KFENTA U-Fentanyl (ver)     NÄL
KKAT U-Katinon (ver)     NÄL
KDRKIRAM U-KiraltAmfetamin     NÄL
KMEFEDRO U-Mefedron (ver)     NÄL
KMFEN U-Metylfenid (ver)     NÄL
KPREG U-Pregabalin (ver)     NÄL
KZOL U-Zolpidem (ver)     NÄL
KZOP U-Zopiklon (ver)     NÄL

 

Storhet och enhet

Screeninganalyser svaras ut som Ej påvis/Påvisbar (Cut-off anges i µg/L)

Verifieringsanalyser svaras ut i µg/L

Verifieringsmetodik direkt (eftersom screeningmetod saknas) svaras ut i µg/L (pregabalin, fentanyl) eller Ej påvis/Påvisbar (efedrin, 4-fluoroamfetamin, katinon, MDPV, mefedron, metylfenidat, zopiklon, zolpidem)

Mätprincip

Immunkemi för screeningmetoder

LC-MS/MS för verifieringsmetoder

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analyseras dygnet runt
Går att beställa akut