TIBC, P-

System

Plasma

Synonym

Järnbindande kapacitet

Remiss

Beräknas från Transferrinkoncentrationen vid beställning av Transferrin, Remiss 1.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.
 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 3 dygn 2-8°C
  - 6 månader -20°C
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade
 • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
 • Beräknas från Transferrinkoncentrationen.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - < 9 veckor   25-55 μmol/L
9 veckor - < 1 år   28-80 μmol/L
1–18 år   55-85 μmol/L
> 18 år   47-80 μmol/L

Uträknat från referensintervallet för transferrin med formeln transferrin x 25,1

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L 

NPU-kod

NPU04133

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut