Calcium, U-

System

Urin, stickprov

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

  • 7 mL urinprovtagningsrör med snabel

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring  vid pH < 2:
    - 2 dygn 20-25°C
    - 4 dygn 2-8°C
    - 3 veckor -20°C

Referensintervall

Saknas
(Se även Calcium, tU-)

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Arsenazo III, fotometri vid 660 nm

NPU-kod

NPU04160

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen