Calcium, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2

Provtagning

 • Dygnsmängd: Surgjord urin
  Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) innehållande 30 mL 5 mol/L HCL.
  Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
  Volymen avläses på flaskans gradering.
  Välblandad urin överförs till 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.
  Barn
  <0,5 liter urin:       5 mL 5 mol/L saltsyra HCl i 1 liters flaska
  0,5-1,0 liter urin:   10 mL 5 mol/L saltsyra HCl i 1 liters flaska

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet och förvaring  vid pH <2:
  - 2 dygn 20-25°
  - 4 dygn 2-8°C
  - 3 veckor -20°C

Referensintervall

Vuxna: 2,5 - 7,5 mmol/dygn, kostberoende
Barn: Saknas

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/h

Mätprincip
Arsenazo III, fotometri vid 660 nm

NPU-kod

NPU01442

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen