Dialysvätska(peritonealdialys)

System

Dialysvätska(peritonealdialys)

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 7 mL urinprovtagningsrör med snabel

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 2-8°C

Referensintervall

Saknas

Storhet och enhet, Mätprincip, NPU-kod

Analys Storhet och enhet Mätprincip NPU-kod
Dv(PD)-Albumin Enzymaktivitetskoncentration, g/L  Kolorimetrisk (bromkresolpurpur), mäts vid 604 nm NPU19603
Dv(PD)-Klorid Substanskoncentration, mmol/L Jonselektiv spädd elektrod (indirekt) NPU59401
Dv(PD)-Glukos Substanskoncentration, mmol/L Enzymatisk (Hexokinas/G-6-PDH), fotometri vid 340 nm NPU17079
Dv(PD)-Kalium Substanskoncentration, mmol/L Jonselektiv spädd elektrod (indirekt) NPU17085
Dv(PD)-Kreatinin Substanskoncentration, µmol/L  Enzymatisk, mäts vid 548 nm  NPU17077
Dv(PD)-Natrium Substanskoncentration, mmol/L Jonselektiv spädd elektrod (indirekt) NPU17089
Dv(PD)-Urea Substanskoncentration, mmol/L Enzymatisk, fotometri vid 340 nm NPU17075

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut