APTT, P-

System

Plasma

Synonym

Aktiverad partiell tromboplastintid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

 • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
 • Anteckna provtagningstidpunkten på remissen. 
 • För patienter som behandlas med ofraktionerat heparin ska analysen P-APTT (OFH) väljas för mest korrekt resultat.
  Provet ska lämnas till laboratoriet omgående efter provtagning och får inte skickas i rörpost.

Provhantering

 • För bästa stabilitet bör koagulationsprover tagna på vårdcentral centrifugeras, pipetteras av och frysas inom 1 timme från provtagning. Flertalet analyser har dock längre hållbarhet, se Analysspecifik information.
 • Om hållbarheten tillåter transporteras provet ocentrifugerat till laboratoriet.
 • Prover centrifugeras vid 2000g i 20 minuter
 • Frys prover i -20°C minst 12 timmar eller på kolsyreis. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna i frysen. Om transporttiden överskrider 5 timmar eller om provet varit fryst kortare än 12 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Förvaring

 • Koagulationsprover förvaras i rumstemperatur eller avpipetterade i frys, -20°C.

Analysspecifik information

 • Primärrör (ocentrifugerat och centrifugerat) hållbart 1 timmar efter provtagning.
 • Avpipetterad plasma hållbar 4 timmar efter provtagning.
 • Fryst prov hållbart 2 veckor i -20°C.

Referensintervall

< 11 dagar Åldersberoende
≥ 11 dagar 24 - 32 s

Storhet och enhet

Koagelbildningstid, s

Mätprincip

Tidmätning

NPU-kod

NPU01682

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut