Albumin, U-

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2 eller Konsultremiss.
Ingår i tU-Proteinbedömning men utförs även enskilt.

Provtagning

 • Dygnsmängd: Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats.
  Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
  Volymen avläses på flaskans gradering.
  Välblandad urin överförs till 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.
 • Stickprov: i urinprovtagningsrör 7 mL med snabel
  Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet och förvaring:
  - Stickprov hållbart 6 dygn 4°C

  - Dygnstidsbestämd eller dygnsprover hållbart 2 veckor 4°C eller 5 månader -70°C

Referensintervall

Dygnsmängd:
Referensintervallet är baserat på en urinvolym insamlad under ett helt dygn (24 h)
Vuxna >18 år: <30 mg/24 h
Barn: Åldersberoende

Stickprov:
Vuxna >18 år: <20 mg/L
Barn: Åldersberoende

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L eller mg/dygn

Mätprincip

Turbidimetri /Immunturbidimetri

NPU-kod

tU-Albumin - TU-ALB - NPU19680
U-Albumin - U-ALB - NPU19677
U-Albumin Elfores - U-ALBEL - VGR20272

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs vardagar