Antitrombin (enz,Tromb)

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

 • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
 • Blanda noga för att undvika att koagel bildas
 • Tid för provtagning måste anges

Provhantering

 • För bästa stabilitet bör koagulationsprover tagna på vårdcentral centrifugeras, pipetteras av och frysas inom 1 timme från provtagning. Flertalet analyser har dock längre hållbarhet, se Analysspecifik information.
 • Om hållbarheten tillåter transporteras provet ocentrifugerat till laboratoriet.
 • Prover centrifugeras vid 2000g i 20 minuter
 • Frys prover i -20°C minst 12 timmar eller på kolsyreis. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna i frysen. Om transporttiden överskrider 5 timmar eller om provet varit fryst kortare än 12 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Förvaring

 • Koagulationsprover förvaras i rumstemperatur eller avpipetterade i frys, -20°C.

Analysspecifik information

 • Primärrör (ocentrifugerat och centrifugerat) hållbart 4 timmar efter provtagning.
 • Avpipetterad plasma hållbar 4 timmar efter provtagning.
 • Fryst prov hållbart 24 månader i -20°C.

Referensintervall

Ålder  
< 6 dagar 0,39 - 0,93 kIE/L
6 dagar - < 30 dagar 0,48 - 1,08 kIE/L
30 dagar - < 18 år 0,80 - 1,20 kIE/L
≥ 18 år 0,80 - 1,20 kIE/L

Storhet och enhet

kIE/L

Mätprincip

Enzymatisk (trombinbaserad metod)

NPU-kod

NPU54111

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut

Intern analyskod 

AT-T