ALP, P-

System

Plasma

Synonym

Fosfatas, alkalisk (E.C.3.1.3.1)

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
 • Ingår i Profil 3 och Profil 4

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller med Ljusgrön propp.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras inom 2 timmar.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade
  - 7 dygn 20-25°C
  - 7 dygn 2-8°C
  - 2 månader -20°C

Minsta volym

150 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

    Koncentration
Ålder   Flickor Pojkar
6 mån - 1 år   1,9 - 8,3 µkat/L
2 - 8 år   2,0 - 5,0 µkat/L
9 - 14 år   1,4 - 8,7 µkat/L
15 - 17 år   0,7 - 4,0 µkat/L 1,2 - 5,6 µkat/L
    Kvinna Man
> 18 år   0,70 - 1,9  µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Enzymatiskt, fotometri vid 404 nm

NPU-kod

NPU53078

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut