Glukosbelastning, fPt-

System

Patient

Synonym

Glukosomsättning, oral 1-dos

Remiss

Konsultation

Provtagning

  • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före belastningen. Endast vatten i måttliga mängder får intas efter denna tidpunkt. Avstå från nikotin- och koffeinintag, kroppsansträngning och stress på morgonen tills belastningen är färdig.
  • Vid analys på HemoCue: Vid venprovtagning används vakuumrör med fluorid-oxalat tillsats (grå propp) eller eventuellt med EDTA tillsats.
  • Om man skickar till lab :Prov för P-Glukos (rör med rosa propp) tas strax före (0-prov) samt 2h (2h-prov) efter tillförsel av glukoslösning. Anteckna tid för provtagning på rör och remiss.
  • Obs! undersökningen kan inte utföras vid pågående infektion.
  • Obs! undersökningen är kontraindicerad för patienter som är gastric-bypass opererad.
  • Undersökningen kan utföras på resp. vårdenhet eller beställas på Klin kem lab. Alingsås ankn. 6320, Borås ankn. 1876,  Skene ankn. 9245.
  • Remiss skickas till aktuellt laboratorium. Varifrån kallelse och förhållningssätt inför belastningen skickas till patienten.

Referensintervall

Referensintervall är samma vid venös (v) och kapillär (k) provtagning för fP-Glukos (0-prov).
Referensintervall är ca 10 % lägre vid venös provtagning för vP-Glukos än för kP-Glukos (120 minuter-prov).

 

vP-Glukos mmol/L
(venblod)

 

kP-Glukos mmol/L
(kapillärblod)

Vuxna

fasteprov/0-prov

120 minuterprov

 

fasteprov/0-prov

120 minuterprov

Normal
glukostolerans

≤ 6,0

≤ 7,7

 

≤ 6,0

≤ 8,8

Nedsatt
glukostolerans

6,1 – 6,9

7,8 – 11,0

 

6,1 – 6,9

8,9 – 12,1

Diabetes
mellitus

≥ 7,0

≥ 11,1

 

≥ 7,0

≥ 12,2

Källa till referensintervall:
WHOs rekommendationer, NORIP och Laurells KLINISK KEMI i praktisk medicin. 

Gravida
För referensvärden för gravida hänvisas till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård, Gränsvärden för graviditetsdiabetes 2015.

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-glukos, substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Glukosbelastningsdryck Gluco 75, 200 mL. Beställs från marknadsplatsen

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Inom en vecka