Kreatinin, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2. 

Provtagning

 • Dygnsmängd: Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats.
  Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
  Volymen avläses på flaskans gradering.
  Välblandad urin överförs till 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet och förvaring
  - 2 dygn 20-25°C
  - 6 dygn i 2-8°C 
  - 6 månader -20°C
 • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Referensintervall

Kön   Flöde
Kvinnor ≥ 18 år    5,9-14,1 mmol/24 timmar
Män ≥ 18 år   7,7-21,3 mmol/24 timmar

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/h

Mätprincip

Enzymatisk, mäts vid 548 nm

NPU-kod

NPU03800

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen