Non-HDL-kolesterol, P-

NonHDL-kolesterol beräknas genom att ta totalkolesterol minus HDL-kolesterol. Det är ett mått på kolesterolmängden som finns i alla ApoB innehållande lipoproteiner (Chylomikroner, VLDL, IDL, LDL, Lp(a)). Eftersom den största delen av plasma-kolesterol normalt återfinns i LDL-fraktionen, kommer nonHDL-kolesterol hos de flesta individer vara starkt korrelerat till LDL-kolesterol nivån.
I en del studier har nonHDL-kolesterol visats ge en bättre kardiovaskulär riskprediktion jämfört LDL-kolesterol. Det gäller framför allt hos patienter med metabolt syndrom / typ 2 diabetes som ofta har relativt högt nonHDL-kolesterol i förhållande till LDL-kolesterol (s.k. diskordanta värden). Hos dessa patienter orsakas det relativt höga nonHDL-kolesterol av en ökad mängd s.k. remnantpartiklar av VLDL och chylomikroner, som jämte LDL-kolesterol sannolikt också bidrar till aterosklerosutveckling.
NonHDL-kolesterol ingår också i SCORE2, som används som ett verktyg för att skatta kardiovaskulär risk i primärprevention. Målnivåer för lipider enligt ESC / EAS guidelines 2019, vid olika nivå av kardiovaskulär risk:

  LDL (mmol/L) NonHDL (mmol/L) ApoB (g/L) 
Mycket hög risk <1,4 <2,2 <0,65
Hög risk <1,8 <2,6 <0,80
Måttlig risk <2,6 <3,4 <1,0

System

Plasma

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i Lipidstatus
  • Non-HDL beställs alltid som grupp där kolesterol och HDL ingår.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.

Provhantering, förvaring och transport

Referensintervall

Ålder Koncentration
  Flickor Pojkar
0 - <1år 0,72 – 5,2 mmol/L 0,72 – 5,2 mmol/L
≥1 - <10 år 2,1 – 4,3 mmol/L 1,8 – 3,7 mmol/L
≥10 - <18 år 1,7 – 4,0 mmol/L 1,7 – 4,0 mmol/L
  Kvinnor Män
≥18 – <30 år 1,6 – 4,7 mmol/L 1,7 – 5,0 mmol/L
≥30 – <50 år 1,9 – 5,1 mmol/L 2,0 – 6,1 mmol/L
≥50 år 2,4 – 6,3 mmol/L 2,5 – 6,2 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L 
Non-HDL beräknas Kolesterol – HDL.

NPU-kod

NPU29055

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut