PTH, P-

System

Plasma

Synonym

Parathormon
Paratyrin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 7 mL EDTA-rör (med gel) med venblod, vit/gul propp  eller Vit propp.
  Kapillärt: EDTA mikrör utan gel, lila propp.
 • Kalkrik mat och fasta kan påverka provresultatet
 • Metoden kan användas för att mäta PTH från biopsimaterial i samband med finnålspunktion av misstänkt paratyroidieaadenom.
  Det kan vara av värde att samtidigt ta ett jämförande plasma-/serumprov

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras inom 2 timmar.
 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
  - 2-3 dygn (EDTA)

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - 2 dygn 2-8 °C
  - 6 månader i frys 

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

0 - 7 dagar: Saknas
> 7 dagar :  1,8 - 11 pmol/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, pmol/L

Mätprincip

Immunokemisk CMIA

NPU-kod

NPU03028

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen.
Går att beställa akut.