Index (MCV MCH MCHC)

System

Erytrocyter

Synonym

MCH, MCHC, MCV

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
  • Ingår i profil Blodstatus, Blodststus utökad, B-Erc %hypokroma och Index (MCV MCH MCHC).

Provtagning

1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

36 timmar i rumstemperatur eller kyla, förutom MCV som är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl.
Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla. För MCV i kapillärprov kan prover som analyserat >12 timmar efter provtagning ge falskt för högt värde.

Referensintervall (Erc (B)-MCH)

Ålder Storhet/enhet
< 4 dagar 31 - 37 pg
34 dagar -  < 6 v 28 - 40 pg
6 v - < 3 mån 26 - 34 pg
3 - < 6 mån 25 - 35 pg
6 mån -  < 2 år 23 - 31 pg
2 år - < 6 år 24 - 30 pg
6 år - < 12 år 25 - 33 pg
12 år - < 18 år 25 - 35 pg
≥ 18 år 27 - 33 pg

Referensintervall (Erc (B)-MCHC)

Ålder Storhet/enhet
< 1 dag 300 - 360 g/L
1 - < 4 dagar 290 - 370 g/L
4 dagar - < 3 v 280 - 380 g/L
3 v - < 3 mån 290 - 370 g/L
3 mån - < 2 år 300 - 360 g/L
2 år -  < 18 år 310 - 370 g/L
≥ 18 år 317 - 357 g/L

 

Referensintervall (B-MCV)

Prover som analyserat >24h respektive kapillärprov som analyserat >12h efter provtagning kan ge falskt för högt värde

Ålder Kön Storhet/enhet
< 1 dag Båda 98 -118 fL
1 - < 4 dagar Båda 95 - 121 fL
4 dagar - < 10 dagar Båda 88 - 126 fL
10 dagar - < 3 v Båda 86 - 124 fL
3 v - < 6 v Båda 85 - 123 fL
6v - < 3 mån Båda 77 - 115 fL
3 mån -  < 6 mån Båda 74 - 108 fL
6 mån - < 2 år Båda 70 - 86 fL
2 år - < 6 år Båda 75 - 87 fL
6 år - <12 år Båda 77 - 95 fL
12 år - 18 år Kvinna 78 - 102 fL
12 år - 18 år Man 78 - 98 fL
≥ 18 år Båda 82 - 98 fL

 

Storhet och enhet

Massa, pg. Masskoncentration, g/L. Volym, fL

Mätprincip

Flödescytometri

NPU-kod

VGR20489 Index (MCV MCH MCHC)
NPU26880 Erc(B)-MCH
NPU28315 Erc(B)-MCHC
NPU01944 B-MCV

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Går att beställas akut.
Analyseras dygnet runt.