Cystatin C, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.
 • Med hjälp av P-Cystatin C värdet beräknas automatiskt en uppskattad Njurfunktion, Pt-eGFR(CystatinC).

Provhantering, förvaring och transport

 •  Centrifugeras inom 2 timmar
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade
  - 14 dygn 20–25°C
  - 21 dygn 2–8°C
  - 5 år -70°C

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

P-Cystatin-C

Ålder   Koncentration
< 2 år    Saknas 
2 - 17 år   0,70 - 0,95 mg/L 
18 - 50 år    0,74 - 1,00 mg/L 
51 - 65 år    0,80 - 1,22 mg/L 
> 65 år    <= 1,22 mg/L 

Pt-eGFR(CysC)relativ

Uppskattad njurfunktion (GFR)

Ålder   Koncentration
< 2 år    Saknas 
2 - 17 år   86 - 134 mL/min/1,73 m2 
18 - 50 år    80 - 125 mL/min/1,73 m2 
51 - 65 år    60 - 110 mL/min/1,73 m2 
> 65 år    60 mL/min/1,73 m2 

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

NPU-kod

P-Cystatin-C NPU23745
Pt-eGFR(CysC)relativ SWE05405

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs två dagar i veckan
Går att beställa akut