Prolaktin, S- ; Prolaktin lågmolekyl, S-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

 • Prolaktinnivåer följer en dygnsrytm med normalt högsta värden under natten.
  För att undvika icke representativa falskt förhöjda nivåer bör prov tas på förmiddagen tidigast 3-4 timmar efter uppvaknandet och helst efter ca 20 minuters vila.
  Prov bör inte tas inom två timmar efter måltid, eller i samband med stress, eller efter fysisk ansträngning.

 • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp.

Provhantering, förvaring och transport

 • Hållbarhet ocentrifugerat helblod:
  - 2 dygn i rumstemperatur
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Plasma som har avpipetterats inom 48 timmar efter provtagningen är hållbar:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - 7 dygn 2-8°C
  - Om det dröjer >7 dygn innan proverna analyseras ska de förvaras i -20°C eller kallare 
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

Referensintervall

  Ålder Koncentration
S-Prolaktin < 6 månader Saknas
  6 månader - < 2 år 89 - 553 mIE/L
  2 år - < 10 år 85 - 404 mIE/L
  10 år – 18 år 89 - 532 mIE/L
    Kvinnor Män
  ≥ 18 år 63 - 561 mIE/L 58 - 419 mIE/L
       
S-Prolaktin lågmolekylärt (Post-PEG)  Barn Saknas
    Kvinnor Män
  > 18 år 39 - 422 mIE/L 32 - 309 mIE/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mIE/L   

Mätprincip

Immunokemisk CMIA

NPU-kod

Prolaktin = NPU18247
Prolaktin lågmolekylärt = VGR20622   

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut