Urat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.
 • Läkemedlet Fasturtec:
  Om urinsyrenivån i blod måste övervakas skall en strikt procedur följas vid hantering av prov för att undvika in vitro nedbrytning av urat.
  Om patienten står på detta läkemedel gäller speciella provtagningsföreskrifter enligt Fass1:
  Blodet skall uppsamlas i på förhand nerkylda provrör innehållande antikoagulerande heparin.
  Proverna skall ställas ned i ett is/vattenbad.
  Proverna skall omedelbart centrifugeras i en på förhand nedkyld centrifug (4°C).
  Slutligen skall plasma förvaras i is/isvattenbad och analyseras inom 4 timmar.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet Ocentrifugerat helblod:
  7 dygn i rumstemperatur (Urat ↑)

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - 3 dygn 20-25°C
  - 7 dygn 2-8°C
  - 6 månader -20°C 

Referensintervall

Ålder Koncentration
<6 månader Saknas
≥6 månader – <8 år 160 – 350 μmol/L
≥8 år – <12 år 130 – 350 μmol/L
≥12 år – <18 år flickor 110 – 340 μmol/L
≥12 år – <18 år  pojkar 170 – 470 μmol/L
≥18 – <50 år kvinnor 155 – 350 μmol/L
≥50 år kvinnor 155 – 400 μmol/L
≥ 18 år män 230 – 480 μmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri vid 604 nm

NPU-kod

NPU09356

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut