Proteinbedömning, tU-

System

Urin

Synonym

Proteinprofil
Protein elektrofores

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.
För att underlätta bedömningen bör frågeställning och/eller anamnes anges.

Provtagning

  • Dygnsmängd: Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats.
    Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
    Volymen avläses på flaskans gradering.
    Välblandad urin överförs till 7 mL urinprovtagningsrör med snabel.

  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

  • Resultaten bedöms och utlåtande skrivs av laboratorieläkare alternativt Biomedicinsk analytiker med delegering.
  • Önskvärt att S-Proteinbedömning tas vid samma tillfälle.  

Följande analyser ingår:

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L. Visuell bedömning

Mätprincip

Immunokemisk metod-Gelelektrofores

NPU-kod

VGR20131

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs vardagar