Hemoglobin (Hb), B-

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 K2-EDTA-rör 5 mL (drar 4 mL) alt. 5 mL (drar 2 mL) med venblod, lila/svart propp , kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

36 timmar i rumstemperatur.

Referensintervall

Ålder Kön  Koncentration
< 1 dag Båda 135 - 195 g/L
1 dag - < 4 dagar Båda  145 - 225 g/L
4 dagar - < 10 dagar Båda 135 - 215 g/L
10 dagar - < 3 v Båda 125 - 205 g/L
3 v - < 6 v Båda 100 - 180 g/L
6 v - < 3 mån Båda 90 - 140 g/L
3 mån - < 6 mån Båda 95 - 135 g/L
6 mån -  < 2 år Båda 105 - 135 g/L
2 år - < 6 år Båda 115 - 135  g/L
6 år - < 12 år Båda 115 - 155 g/L
12år -  < 18 år Kvinna 120 - 160 g/L
12 år - < 18 år Man 130 - 160 g/L
≥ 18 år Kvinna 117-153 g/L
≥ 18 år Man 134 - 170 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L  

Mätprincip

Spektrofotometri

NPU-kod

NPU28309

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Går att beställas akut.
Analyseras dygnet runt.