Standardbikarbonat, P-

System

Venblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • Venblod i Na-Fluorid-K-oxalat-rör, grå propp.

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring
    - 24 timmar i 20 - 25 °C
  • Provet ska transporteras till lab inom 24 timmar.
  • Kapillär provtagning utförs på provtagningscentral och tas i glaskapillär.

Referensintervall

P-standardbikarbonat: 22 - 27 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Beräkning

NPU-kod

NPU02410

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut