Transferrinmättnad, P-

System

Plasma

Remiss

Transferrinmättnad beräknas med hjälp av transferrin och järnvärdet, som beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.
 • Transferrinmättnad beräknas med hjälp av Transferrin och järnvärdet.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade
  - 3 dygn 2-8°C
  - 6 månader -20°C

Referensintervall

Ålder   Koncentration
Kvinnor: 18 – 50 år   0,10 – 0,50
Kvinnor: ≥51 år   0,15 – 0,50
Män: ≥18 år   0,15 – 0,60

Mätprincip

Beräkning från järn- och transferrinkoncentrationen.

NPU-kod

NPU04191

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut