PSA, S-

System

Serum

Synonym

Prostataspecifikt antigen, PSA Total

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

 • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp.
 • Tag provet helst före prostatapalpation, kateterbyte eller annan procedur som berör prostatakörteln.
 • Tillfällig ökning av PSA kan ses efter akut urinretention och efter ingrepp som berör prostatakörtel (prostatapalpation, kateterbyte, biopsi mm).
 • Om manipulation av prostata förekommit vänta 1 vecka innan prov tas.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras  inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - OBS! Ska PSA, fritt utföras ska serum avskiljas inom 3 timmar.
  - Serum i gelrör är hållbart 24 timmar i 2-8°C, därefter måste serum avskiljas och frysas.

Minsta volym

100 µL serum

Referensintervall

Män  
< 70 år < 3,0 μg/L
70 – 80 år < 5,0 μg/L
> 80 år < 7,0 μg/L

Ovanstående respresenterar åtgärdsgränser.
OBS! Refernsintervallet motsvarar åtgärdsgränser enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer (2017-02-28).

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunokemisk CMIA

NPU-kod

NPU08669

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut