Sediment, U-

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Önskas analys under jourtid ska överenskommelse med laboratoriepersonal ske, eftersom kompetensen inte finns under alla arbetspass
  • Nykastad urin i 10 mL, konisk botten, gul kork.
  • Provet skall analyseras inom 1,5 h.
  • Kan kylförvaras i max 4 timmar.
  • Analysen bör endast beställas för påvisande av cylindrar.

Referensintervall

Typ Koncentration
Cylindrar 0/synfält
Erytrocyter < 3/synfält
Leukocyter < 3/synfält

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, antal/synfält.

Mätprincip

Räkning, mikroskopi. Semikvantitativ metod

NPU-kod

U-Sediment NPU04222
U-Erytrocyter NPU18636
U-Leukocyter NPU18637
U-Cylinder, hyal typ NPU01819

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut