PK, P-

System

Plasma

Synonym

Protrombinkomplex  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

 • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
 • Vid enstaka tillfällen när det gäller svårstuckna patienter kan PK tas kapillärt av utbildad personal.

Provhantering

 • För bästa stabilitet bör koagulationsprover tagna på vårdcentral centrifugeras, pipetteras av och frysas inom 1 timme från provtagning. Flertalet analyser har dock längre hållbarhet, se Analysspecifik information.
 • Om hållbarheten tillåter transporteras provet ocentrifugerat till laboratoriet.
 • Prover centrifugeras vid 2000g i 20 minuter
 • Frys prover i -20°C minst 12 timmar eller på kolsyreis. Sedan kan de transporteras i speciella frysbehållare med frigolitlåda (Marknadsplatsens artikelnummer: 102796273). Tänk på att alltid förvara de tomma frysbehållarna i frysen. Om transporttiden överskrider 5 timmar eller om provet varit fryst kortare än 12 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Förvaring

 • Koagulationsprover förvaras i rumstemperatur eller avpipetterade i frys, -20°C.

Analysspecifik information

 • Primärrör (ocentrifugerat och centrifugerat) hållbart 24 timmar efter provtagning.
 • Avpipetterad plasma hållbar 24 timmar efter provtagning.
 • Fryst prov hållbart 2 veckor i -20°C.
 • Vid enstaka tillfällen när det gäller svårstuckna patienter kan PK tas kapillärt av utbildad personal.
  kP-PK(INR) ocentrifugerat har en hållbarhet på 24 timmar i rumstemperatur4 

Referensintervall

Normalområde

0,9 - 1,2
< 1 år: åldersberoende 

Storhet och enhet

kvot, INR   

Mätprincip

Tidmätning  

NPU-kod

NPU01685 (Venöst)
VGR20090 (Kapillärt)

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut