Tryptas, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Pappersremiss.

Provtagning

 • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras inom 2 timmar
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 2-8°C: 7 dygn
  - - 20°C: >6 månader
  - Prov tagna i kapillärrör eller rör utan gel ska förvaras avpipetterade
  - Proverna arkiveras i 1 vecka

Referensintervall

Serumtryptas är specifikt för mastceller och basofila granulocyter och stiger vid degranulering. Förhöjda nivåer ses vid anafylaxi, systemisk mastocytos samt vissa hematologiska sjukdomar, kronisk njurinsufficiens. Ökning av serumtryptas ses framförallt när en anafylaktisk reaktion medför en cirkulatorisk påverkan (blodtrycksfall), men det är mindre vanligt om den allergiska reaktionen påverkar enbart huden eller respirationen. Födoämnesallergier tenderar att ge bronkobstruktiva reaktioner, ofta utan cirkulatorisk påverkan och serumtryptasstegring. Vid frågeställningen anafylaxi är det viktigt att ha tillgång till tryptasvärdet uppmätt vid den allergiska reaktionen och att också ha ett basalvärde, som kan användas som referens vid bedömning av huruvida nivån har ökat. Varje individ har en egen unik basalnivå som i regel är stabil över tid under normala förhållanden. En aktuell tryptasnivå på minst (basalnivå x 1,2 + 2) tyder på anafylaxi.

Provet ska optimalt tas inom 4 timmar efter en misstänkt anafylaktisk reaktion och därefter följas upp med ett nytt prov minst 24 timmar efter det att alla symtom har upphört. För att bekräfta återgång till normal basalnivå kan ett tredje prov tas efter c:a 2 veckor. 

Upprepade basalvärden över 11,4 ug/L kan vara en indikation på underliggande mastcellssjukdom.

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Fluoroenzymeimmunoassay

NPU-kod

NPU19926

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Inom 1 vecka