Retikulocyter, mikroskop, B-

System

Helblod

Remiss

Remiss 1.  

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

Venblod är hållbart 24 timmar i rumstemperatur och 72 timmar i kyl 2 – 8°C.
Kapillärblod i mikrorör är hållbart högst 6 timmar

Referensintervall

10 - 50 · 10**9/L    

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**9/L  

Mätprincip

Räkning, mikroskopi.  

NPU-kod

VGR20323

Ackrediterad

Nej  

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut