Leukocyter i ledvätska, neutrofila

System

Ledvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Ledvätska tas i 1 EDTA-rör, lila/svart propp.
  • Provet transporteras snarast till lab. Ej rörpost.
  • Differentialräkning kan ej utföras. 

Referensintervall

Neutrofila <0,2 x 109/L

Neutrofila utförs när LPK är >2,0 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**9/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi 

NPU-kod

NPU27274

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Går att beställas akut. Analyseras dygnet runt.