Testremsa, U-

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Urinprovtagningsrör 7 mL med snabel
  • Analysen bör alltid göras på nykastad urin och helst komma till laboratoriet inom 2 timmar.

Provhantering, förvaring och transport

  • Hållbarhet och förvaring
    - 2 timmar 20-25 °C
    - 24 timmar 2-8 °C

Referensintervall -  NPU-kod


Analys Referensintervall NPU-kod
U-Urintestremsa   NPU14924
U-Glukos (remsa) 0 arb enh (Negativ) NPU04207
U-Acetoacetat(remsa) 0 arb enh (Negativ) NPU10504
U-Erytrocyter(remsa) 0 arb enh (Negativ) NPU03963
U-pH (remsa) pH 4,5 - 7,8 NPU02415
U-Protein (remsa) 0 arb enh (Negativ) NPU04206
U-Nitrit (remsa) 0 arb enh (Negativ) NPU21578
U-Leukocyter (remsa) 0 arb enh (Negativ) NPU03987

Storhet och enhet

Analys Storhet och enhet
U-Glukos (remsa) Substanskoncentration, arb enh (0-4)
U-Acetoacetat(remsa) Substanskoncentration, arb enh (0-4)
U-Erytrocyter(remsa) Partikelkoncentration, arb enh (0-3)
U-pH (remsa) Substanskoncentration, pH-enh
U-Protein (remsa) Substanskoncentration, arb enh (0-3)
U-Nitrit (remsa) Substanskoncentration, arb enh (0-1)
U-Leukocyter (remsa) Partikelkoncentration, arb enh (0-4)

Mätprincip

Kvalitativ metod (testremsa)

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut