Tot-IgE, S-

System

Serum

Synonym

Ig E

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Pappersremiss

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provhantering, förvaring och transport

  • Centrifugeras inom 2 timmar
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    -  2-8°C: 40 dygn
    - -20°C: > 6 månader
    - Prov tagna i kapillärrör eller rör utan gel ska förvaras avpipetterade.
    - Proverna arkiveras i 6 veckor

Referensintervall

En isolerad mätning av total-IgE kan inte användas för att bekräfta eller utesluta en allergidiagnos.

Ålder   Koncentration
6 v - 3 mån    0-  2,33 kE/L
3 mån - 6 mån   0 - 4,11 kE/L
6 mån - 9 mån   0 - 7,26 kE/L
9 mån - 1 år   0 - 10,1 kE/L
1 år - 2 år   0 - 12,8 kE/L
2 år - 3 år   0 - 22,7 kE/L
3 år - 4 år   0 - 31,6 kE/L
4 år - 5 år   0 - 40,1 kE/L
5 år - 6 år   0 - 48,1 kE/L
6 år - 7 år   0 - 55,9 kE/L
7 år - 8år   0 - 63,4 kE/L
8 år -9 år   0 - 70,8 kE/L
9 år - 10 år   0 - 78,0 kE/L
10 år - 11 år   0 - 85,0 kE/L
> 11 år   0 - 120,0 kE/L

Storhet och enkhet

Masskoncentration, kE/L  

Mätprincip

Fluoroenzymeimmunoassay

NPU-kod

NPU57454

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Inom 1 vecka