Proteinbedömning, S-

System

Serum 

Synonym

Proteiner, fraktionerade
Proteinelfores  

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.
  För att underlätta bedömningen bör frågeställning och/eller anamnes anges.
 • Kvantifiering av Albumin,Orosmucoid, Antitrypsin, Haptoglobin, IgG, IgA och IgM ingår. Efter bedömning kan analysen vid behov kompletteras med ytterligare analyser.

 • Undersökningen besvarar frågeställningar:
  M-komponent/immunglobulinfördelning, inflammatorisk aktivitet, ev tecken på hemolys eller Antitrypsinbrist.

 • Resultaten bedöms och utlåtande skrivs av laboratorieläkare alternativt Biomedicinsk analytiker med delegering.

Provtagning

 • 7 mL Serumrör med gel,Guldgul propp

Provhantering, förvaring och transport

 • Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.
  - 7 dygn i 2-8°C
  - minst 1 månad i -20°C

Följande analyser ingår:

Minsta volym

400 µL serum

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L.
Visuell bedömning

Mätprincip

Gelelektrofores- Immunokemisk metod.

NPU-kod

VGR20108

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs vardagar
Det tar ca 1 vecka för att få svar.