Blodgaser, vB-

System

Venblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

  • Venblod i speciell hepariniserad spruta, transporteras omedelbart till lab.
  • Får ej sändas i rörpost.
  • I blodgaser ingår analys av pH, pCO2, PO2, samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott och syrgasmättnad.

Referensintervall

Analys Referensintervall Enhet NPU-kod

P(vB)-pH(37°C)

<1 dag saknas
≥1 dags ålder 7,32-7,43

pH enheter

NPU03995

P(vB)-pO2(37°C)

Saknas

kPa

NPU12501

P(vB)-pCO2 (37°C)

Saknas

kPa

NPU10029

Ecv(vB)-BE

-3,0 – +3,0

mmol/L

VGR20776

Hb(vB)-sO2

Saknas

%

SWE05400

P(vB)-HCO3 akt (37°C) 

22–27

mmol/L

NPU14266

vB-Standardbikarb

22–27

mmol/L

VGR20279

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

NPU-kod

vB-Syrabas NPU10755
vB-Syrabas, utökad VGR20138

Ackrediterad

Nej

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut