Bilirubin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
Ingår i profil 3 och profil 4

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp eller Ljusgrön propp.

Provhantering, förvaring och transport

 • Centrifugeras inom 2 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 1 dygn 20-25°C
  - 7 dygn 2-8°C
  - 6 månader -20°C
  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade
  - Viktigt att proverna skyddas från ljus

Minsta volym

100 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
6 dagar - 18 år   < 25 µmol/L
>18 år   5 - 25 µmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

 Spektrofotometri med koppling till ett diazoniumsalt

NPU-kod

NPU01370

Ackrediterad

Ja

Svarstid

Analys utförs dagligen
Går att beställa akut